Tanda Kenabian [6]

Abu Nadrah Al-Aufi meriwayatkan,

‘Aku bertanya kepada Abu Sa’id al-Khudri tentang tanda kenabian Rasulullah saw.  Maka ia menjawab, “Di punggung beliau ada daging yang menonjol”’

HR Tirmidzi

Advertisements