Karateristik Rasulullah (2)

Jabir bin Samurah ra. meriwayatkan,

‘Saya melihat Rasulullah pada sebuah malam yang terang benderang oleh cahaya bulan.  Beliau mengenakan baju berwarna merah.  Saya menatap beliau dan memandang bulan.  Sungguh, menurutku beliau lebih indah daripada bulan.’

HR Tirmidzi, Darimi, Abu Syaikh, Hakim dan Thabrani