Tanda Kenabian [7]

Abdullah bin Sarjis r.a. meriwayatkan,

‘Saya pernah mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang bersama sekelompok sahabat.  Saya mondar mandir di belakang beliau.  Beliau pun mengetahui apa yang saya inginkan.  Maka beliau melepas selendang yang menutupi punggung beliau.  Saya melihat tanda kenabian di pundak beliau sebesar kepalan tangan.  Di sekelilingnya ada titik titik seperti kutil, kemudian saya maju di hadapan beliau dan berkata, “Semoga Allah mengampuni engkau ya Rasulullah”  dan beliau pun menjawab, “Semoga engkau pun demikian”

Orang orang bertanya pada Abdullah, “Benarkah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu?” Abdullah menjawab, “Ya, bleiau juga memohonkan ampunan untuk kalian”  Lalu Abdullah membaca ayat,  “…..dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang orang mukmin, laki laki dan perempuan…..”’

Muhammad,(47): 19)

HR Tirmidzi, Muslim, Ahmad, Ibnu Sa’d, Humaidi, Nasa’I dan Bagawi

Advertisements